Roy Houtkamp start Autisme Platform Fontys Hogescholen

Op 4 februari 2019 is Roy gestart met de opleiding tot autisme ambassadeur vanuit de Autisme Ambassade, met als doel een Autisme Platform voor studenten en medewerkers binnen alle Fontys hogescholen op te richten. Bij Student+ vervult Roy de ambassadeursrol al met verve, vandaar dat hij door de Autisme Ambassade voor deze officiële functie is benaderd. FH ICT stelt hiermee de ruime kennis en ervaring van Roy beschikbaar voor andere hogescholen.

De Autisme Ambassade is een project dat is ontwikkeld door Vanuit Autisme Bekeken (VAB). VAB is een programma vanuit de overheid voor inclusiviteit op alle domeinen en levensgebieden. Insteek is om te kijken welke impact autisme kan hebben op deze levensgebieden en welke ondersteuning geboden moet worden zodat ook mensen met autisme kunnen bijdragen aan de maatschappij. Autisme is als invalshoek gekozen omdat de hulp die mensen met autisme nodig hebben vaak vergelijkbaar is met mensen in andere bijzondere omstandigheden.  

De Ambassade geeft medewerkers binnen grote organisaties zoals Shell en Achmea een ambassadeursrol waarbij ze een platform oprichten voor medewerkers met autisme om ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen. Dit platform gaat Roy voor Fontys Hogescholen oprichten. Bij Fontys hebben we niet alleen te maken met medewerkers met bijzondere omstandigheden, maar ook studenten. Ook hier willen we inclusief mee om gaan. Daarom wil Roy graag informatie uitdragen aan iedereen over welke impact autisme heeft en hoe hier mee om te gaan. Het wordt dus een platform met ook een adviserende rol die Fontys als geheel van informatie voorziet die ook nuttig is voor de dagelijkse onderwijspraktijk.