Talentontwikkeling Student+ Menukaart voor alle studenten

Studenten die extra begeleiding nodig hebben kunnen voortaan terecht bij de Student+ Menukaart op intranet: Studentenplein --> Ondersteuning --> Menukaart Student+ en studentvoorzieningen.

Hier vinden studenten extra mogelijkheden voor begeleiding door het Fontys studentenloopbaancentrum en specifieke FHICT-services. Dit aanbod staat open voor alle studenten. 
Voor studenten in studiejaar 1 die twijfelen of ICT ‘hun ding is’ worden diverse trainingen geboden, waaronder het kleinschalige en succesvolle traject Explore, om te onderzoeken waar persoonlijke talenten liggen en welke stap in hun studie of leven daarbij past.

Voor FHICT is extra capaciteit vrijgemaakt voor circa 50 studenten die dit najaar deze training kunnen volgen. Team M&C houdt van alle digitale gidsen de statistieken bij.

En wat blijkt: de Menukaart van Student+ is t.o.v. de andere digitale gidsen het meeste bekeken in de periode augustus-oktober 2016!