Slideshow

Fontys Hogeschool ICT

brengt het beste in mensen naar boven

STUDENT+

Fontys Hogeschool ICT

STUDENT+

Ouders/verzorgers

Als jongeren volwassen worden en gaan studeren verandert de rol van ouders. Ze gaan van ouderverantwoordelijkheid naar ouderbetrokkenheid. Voor Student+ zijn er grenzen aan de betrokkenheid van ouders, zowel vanuit juridisch als pedagogisch oogpunt. Zo mag Fontys Hogeschool ICT vanuit de privacywet geen informatie geven over de studievoortgang van de volwassen student aan ouders en kunnen ouders niet op eigen initiatief langsgaan bij de decaan om de studieproblemen van hun kind te bespreken.

Wat mag wel? Student+ kan na schriftelijke toestemming van de student in gesprek gaan met de ouders. Ook in dit gesprek mogen studieresultaten niet gedeeld worden, maar kunnen we afstemmen over de optimale begeleiding op maat. Voor het maken van een afspraak voor overleg mail je naar: studentplus@fontys.nl.

Als ouder ben je echter niet overbodig. Ook wanneer studenten al wat verder zijn in de studie overleggen zij graag met hun ouders. Er zijn namelijk nog heel wat beslispunten voor de student tijdens de studie. Ze zullen graag je mening horen en uiteraard vragen ze ook aan anderen advies. Uiteindelijk nemen ze zelf een beslissing. Verantwoordelijkheid dragen is dan ook een belangrijk leerproces op het hbo.