Slideshow

Fontys School of ICT

STUDENT+

Fontys Hogeschool ICT

STUDENT+

Studiecoaches

Sinds 2013 werkt Student+ samen met externe vrijwillige studiecoaches, die individuele coaching verzorgen aan studenten binnen FHICT Eindhoven en Tilburg.

Van oorsprong is dit project gestart voor studenten met een extra begeleidingsbehoefte, met in het bijzonder studenten met autisme, ad(h)d, (faal-)angst of een combinatie daarvan. In de praktijk is echter gebleken, dat er veel meer studenten behoeften hadden aan indiviuele coaching, zowel tijdelijk als langdurig. Vanuit die gedachte heeft Student+ het project verder ontwikkeld en is zich gaan richten op alle studenten van FHICT, die om verschillende redenen obstakels ervaren tijdens hun studie. Dit heeft tot een enorme groei geleid; we mogen daarbij ook met trots zeggen dat we inmiddels met veel vrijwillige studiecoaches werken! De vraag vanuit studenten naar een vrijwillige studiecoach blijft toenemen, vandaar dat we ieder studiejaar weer op zoek gaan naar geschikte vrijwilligers,  die ons zeer enthousiaste team willen komen versterken!

Studiecoaches aan het woord

Frequently Asked Questions

Wat zijn de taken van een vrijwillige studiecoach?
 • Het coachen en/of begeleiden van studenten die obstakels voor studiesucces ervaren, zowel eerstejaars als ouderejaars studenten, voltijd als deeltijdstudenten, in de Nederlandstalige of Engelstalige opleiding (coachen van anderstalige studenten is facultatief);

 • De coaching en/of begeleiding is gericht op het oplossen van knelpunten in de studie (zoals uitstelgedrag, het zoeken naar een passende stage, schrijfondersteuning etc.) en is niet studie-inhoudelijk;

 • Coaching bestaat uit het regelmatig voeren van gesprekken over bestaande studie-obstakels en het preventief onderkennen van toekomstige knelpunten. Deze gesprekken vinden plaats bij FHICT in Eindhoven, Tilburg of online via Teams;

 • Verslaglegging per student aan de hand van een maandelijkse rapportage:

 • Bijwonen van de basisopleiding studiecoach en de maandelijkse intervisiebijeenkomsten.

Wat wordt gevraagd van de kandidaten die solliciteren?
 • Affiniteit met jongeren/studenten, bij voorkeur ook met autisme en ad(h)d;

 • Levenservaring;

 • HBO werk-/denkniveau;

 • Het coachen van minimaal 2 studenten met een extra begeleidingsbehoeften, met een tijdsinvestering van 30-60 minuten per gesprek per student, meestal wekelijks;

 • Gemiddeld 4 – 6 uur per week op vrijwillige basis (exclusief 4 uur per maand intervisie) beschikbaar zijn;

 • Een commitment voor tenminste één jaar willen aangaan.

Wat krijg ik er voor terug?
 • De mogelijkheid van betekenis te zijn voor studenten met een extra begeleidingsbehoeften, met name voor studenten met autisme en ad(h)d;

 • Inhoudelijke ondersteuning waaronder een basisopleiding, praktische tools, lezingen, workshops, feedback en een online bibliotheek;

 • Maandelijkse intervisie samen met (ervaren) collega studiecoaches;

 • Vrijwilligerscontract;

 • Reiskostenvergoeding;

 • Ondersteuning vanuit Student+, Fontys Hogeschool ICT.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure als vrijwillige studiecoach?

Aan het begin van ieder nieuw studiejaar (september) starten er vrijwillige studiecoaches. Gedurende het hele studiejaar worden er nieuwe studiecoaches verworven. De sollicitatiegesprekken kunnen dus het gehele jaar plaatsvinden.

Als uit het sollicitatiegesprek blijkt dat de kandidaat mogelijk geschikt is, wordt de kandidaat ingeschreven voor de basistraining. Deze basistraining bestaat uit 4 dagdelen waarbij de kandidaten aan de slag gaan met thema’s die van belang zullen zijn bij het werk als vrijwillige studiecoach, zoals: autisme, ad(h)d, oplossingsgericht coachen en reflecteren. De basistraining wordt in de maand september gehouden bij de Fontys in Eindhoven. Na deze 4 dagdelen vindt er een individueel evaluatiegesprek plaats. Vanuit daar wordt samen met de kandidaat besproken of de persoon klaar is om te gaan starten met het werk als vrijwillige studiecoach.

Hoe kan ik me aanmelden als vrijwillige studiecoach?

Interesse gewekt? Stuur een mail met je CV + motivatiebrief naar studiecoaches-fhict@fontys.nl