Project Creëren arbeidskansen

Met behulp van subsidie van Stichting Steunfonds Fontys is Student+ in samenwerking met Dienst Studentenvoorzieningen gestart met het project Creëren Arbeidskansen. Het doel van dit project is, de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen voor studenten, die studeren met bijzondere kenmerken zoals autisme of hoogbegaafdheid. Dat doen we door een aantal afstudeerbegeleiders op te leiden tot jobcoach. Een aantal geselecteerde afstudeerbegeleiders krijgt een extra opleiding op maat en intervisiebijeenkomsten, zodat zij studenten met een bijzonder kenmerk succesvol kunnen begeleiden in de laatste fase van hun studie naar duurzaam werk, dat past bij hun talenten. Het project loopt tot het einde van 2018 in het domein Techniek en het is de intentie om in 2019 uit te breiden naar andere instituten.