Pilot Autismetalent benutten

Bijzonder aan de pilot is, at een aantal partijen intensief hebben samengewerkt: Fontys Hogescholen (ICT, Technische Natuur Wetenschappen en Engineering), Gemeente Eindhoven, Autismepunt en Vanuit Autisme Bekeken. Daarnaast waren diverse werkgevers bij de pilot betrokken.

De werkeloosheid onder jongeren met autisme is 72%. De betrokken partijen hebben samen de schouders eronder gezet en ambitieuze doelstellingen geformuleerd: Studenten met (kenmerken) van autisme vanuit een integrale aanpak begeleiden vanaf het vinden van een afstudeerstage tot en met het volhouden van het werk na behalen van het diploma en inzicht in faal- en succesfactoren van werkwijze. De resultaten van deze pilot waren positief. De pilot had als doel, dat 50% van de afgestudeerden een baan op hbo-niveau zou hebben. Deze doelstelling werd overtroffen, doordat 66% van de deelnemers een baan had na afloop van de pilot.

Nienke Meijer, voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen: “Fontys vindt het belangrijk, dat bijzondere talenten een passende plek in de maatschappij krijgen." In de integrale aanpak heeft de student gedurende het gehele programma één begeleider, die de student levensbreed, dus op het gebied van school, stage, werk, gezin, zorg etc. ondersteunt. Staf Depla, wethouder Werk, Economie en Beroepsonderwijs gemeente Eindhoven: “Je kijkt naar het individuele talent van mensen."

Fontys vindt het belangrijk dat bijzondere talenten een passende plek in de maatschappij krijgen

Coaching van een student vergroot de zichtbaarheid van een student, hij blijft letterlijk in beeld. Daarnaast weet de student waar hij staat, hoe het verder gaat en heeft zicht op wat nodig is om de studie positief af te ronden. Veiligheid is hierbij cruciaal. De student moet leren beseffen dat hij van studie naar een andere context moet omschakelen, waar hij zichzelf opnieuw moet bewijzen. "Studenten hebben uitstelgedrag. Zo halen ze bijvoorbeeld bewust hun stage niet om hun studie te vertragen en het werkend leven uit te stellen. Wat we ook zien is, dat studenten verder gaan studeren om maar niet te hoeven werken. Door te coachen ken je de krachten, maar ook de kwetsbaarheid van een student. En dat is van belang: heel student-nabij zijn,” aldus Marlou Heskes. De investering van coaching op maat voorkomt dus uitval en frustratie van studenten, verlies van kostbaar talent en hoge maatschappelijke kosten als gevolg: van dubbel verlies dus naar dubbele winst.

De pilot Autismetalent benutten vond plaats in het studiejaar 2016-2017 binnen het domein techniek. Gezien de positieve resultaten van deze pilot en de behoeften voor ondersteuning voor een bredere doelgroep ‘studenten met een bijzonder kenmerk’, gaat er vanaf mei 2018 een vervolgproject van start: ‘Creëren van arbeidskansen’. Lees hier meer over dit project.

Wat we ook zien is dat studenten verder gaan studeren om maar niet te hoeven werken.