Autisme werkplekcheck

Het doel van de werkplekcheck is, een werkplek te creëren waar alle medewerkers zich maximaal kunnen ontplooien. De werkplekcheck kijkt of er aspecten binnen het bedrijf meer autismevriendelijk gemaakt kunnen worden, want een autismevriendelijke werkplek is goed voor iedereen. De werkplekcheck kent 2 fasen.

Fase 1: Een medewerker van Student+ komt op bezoek bij het bedrijf om de werkplekcheck uit te voeren. Deze lijst is opgesteld door "Vanuit Autisme Bekeken", een landelijke coalitie.  In overleg met het bedrijf gaat de medewerker van Student+ in gesprek met een aantal medewerkers. In dit gesprek komen een aantal onderwerpen over het bedrijf aan bod. Na het gesprek krijgt de medewerker van Student+ een rondleiding door het bedrijf. Hierbij zal wederom gelet worden op een aantal punten van de VAB-lijst. Hierbij kun je denken aan geluidsniveau, drukte in de ruimte, etc.

Fase 2: Aan de hand van het gesprek en de rondleiding komt er een adviesrapport. Hierin staan tops (wat doet het bedrijf al goed en moet vooral doorgezet worden) en tips (op welke punten kan het bedrijf zich nog ontwikkelen?). Dit rapport wordt mondeling toegelicht door een medewerker van Student+ en indien gewenst gepresenteerd aan de medewerkers van het bedrijf.