Slideshow

Fontys School of ICT

STUDENT+

Fontys Hogeschool ICT

STUDENT+

Bedrijven

Binnen FHICT staat de ontwikkeling van de student tot een professional op de arbeidsmarkt centraal. Het is van groot belang, dat de student al tijdens de studie intensief kennismaakt met het bedrijfsleven. FHICT werkt daarom al jaren samen met inmiddels bijna 100 bedrijven uit het beroepenveld van de opleiding: de Partners in Education (PIE).

Door middel van stages leert de student tijdens zijn opleiding het werkveld kennen. Het is echter niet voor iedere student even makkelijk om een geschikte stageplaats te vinden. Student+ kijkt dan samen met de student wat er nodig is om een geschikte stageplaats te vinden, in te richten én te behouden. Student+ coacht hierbij niet alleen de student zelf, maar geeft ook adviezen aan het bedrijf. Bijvoorbeeld met de Autisme Werkplekcheck kan worden onderzocht hoe een bedrijf autismevriendelijke werkplaatsen kan creëren.

FHICT wil tot slot dat studenten goed voorbereid na hun opleiding aan de slag kunnen. Soms is daar net wat meer voor nodig dan wat het reguliere programma rondom voorbereiding op het werkveld aanbiedt. Student+ richt zich daarbij op de overgang van de afstudeerfase naar de arbeidsmarkt. Het zoeken én behouden van een passende baan na het afstuderen wordt door veel studenten als lastig ervaren. Een jobcoach kan hierbij ondersteuning bieden. De pilot Autismetalent benutten verteld hier meer over.

Frequently Asked Questions

Hoe kom ik als bedrijf in aanmerking voor een Autisme Werkplekcheck?

Alle (mogelijke) stage- en afstudeerbedrijven komen in aanmerking voor de Autisme Werkplekcheck. Je hoeft hiervoor niet aangesloten te zijn als Partner in Education (PIE).

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met: studentplus@fontys.nl

Waar kan ik meer informatie vinden over de pilot Autismetalent benutten?

De resultaten van deze pilot zijn verwerkt in een online document: pilot Autismetalent benutten.

Ben je als organisatie/bedrijf/gemeente geïnteresseerd geraakt in de pilot Autismetalent benutten en zou je graag contact willen met Student+? Neem dan vrijblijvend contact op via: studentplus@fontys.nl

Waar kan ik meer informatie vinden over het project Creëren Arbeidskansen?

Meer weten over dit project? Neem dan vrijblijvend contact op met: studentplus@fontys.nl